Gezegenler Hakkında Bilgi

2011-05-11 13:37:00

Gezegenler Hakkında Bilgi Güneş'in etrafında dolanan gökcisimlerine gezegen yahud seyyâre adı verilir. Dar anlamıyla, Güneş Sistemi içinde, Güneş'in doğrudan uydusu olan ve Uluslararası Gökbilim Birliği (IAU) tarafından bu tanıma uygun bulunmuş 8 gök cismini belirlemede kullanılır. Güneş Sistemi'nde, resmi olarak kabul edilen 'sekiz gezegen'den başka, bu cisimlerle boyut, yörünge ve fiziksel özellikler açısından aynı gruba konabilecek yeni gök cisimlerinin keşfedilmesi, bir yandan da başka yıldızların etrafında da Güneş Sistemi gezegenlerine benzer gök cisimlerinin dolandığının saptanması, 'gezegen' tanımının sınırlarının bulanıklaşmasına neden olmuştur.

Uluslararası Gökbilim Birliği'nin (IAU), 1919 yılından bu yana kabul ettiği Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni, Güneş'e yakınlık sıralarına göre şunlardır:

   1. ☿ Merkür
   2. ♀ Venüs
   3. ⊕ Dünya
   4. ♂ Mars
   5. ♃ Jüpiter
   6. ♄ Satürn
   7. ♅ Uranüs
   8. ♆ Neptün

106
0
0
Yorum Yaz