Cemre Nedir?

2011-07-15 20:16:00

Cemrenin kelime anlamı ‘kor halindeki ateş’tir. İlkbahar başlamadan önce birer hafta aralıklarla havaya, suya ve toprağa düştüğüne ve onları ısıttığına inanılır. Eskiler 365 günlük yılı ‘kasım’ ve ‘hızır’ günleri olarak ikiye ayırmışlardı. Kasım 179, hızır ise 186 gündü. Yılın kasım kısmı yani kış devresi 8 kasımda başlar, 6 mayısa kadar sürerdi. 6 mayısta da hıdırellez ile birlikte yaz devresi, hızır günleri başlardı. Kasım ayına kasım dememiz oldukça yenidir. 1945 yılında ilgili kanun yürürlüğe girene kadar, kasım ayma ‘teşrinisani’ denilirdi. Kasım adı Arapça ‘bölen’ anlamındadır. Yılı böldüğü için bu ad verilmiş olabilir. Kasımın kırk altısında, kırk gün anlamına gelen ‘erbain’, seksen altısında da elli gün anlamına gelen ‘hamsin’ başlar, böylece kışın en soğuk zamanları olan doksan günlük süre geçmiş olurdu. Kasım günlerinin ortasını geçip yüz gün arkada kalınca halk arasında zorlu kış günlerini arkada bırakmanın bir ifadesi olarak ‘geldik yüze, çıktık düze’ denilirdi. Kasımın yüz beşinde (19-20 şubat) birinci cemrenin havaya, yüz on ikisinde (26-27 şubat) ikincisinin suya, yüz on dokuzunda da (5-6 mart) üçüncü cemrenin toprağa düştüğüne ve yedi günlük aralıklarla buraları ısıttıklarına inanılırdı. Cemrelerin düşüş sıralamasında önce hava ısınıyormuş gibi görünse de hava doğrudan güneş ışınları ile ısınmaz. Güneş’ten gelen ışınlar önce yeri ısıtırlar, yerden yansıyan ışınlar havayı ısıtırlar. Aksi olsaydı, yükseldikçe, dağların tepesine çıktıkça, Güneş’e yaklaşıldığı için hava gittikçe ısınırdı. Mete... Devamı

İslamda Çeyiz Nasıl Olmalı?

2011-07-10 20:14:00

Gelin eşyası. Çeyiz kelimesi Arapça cihazdan gelmiştir. Çehiz yerine çeyiz şeklinde kullanımı yaygındır. Evlenecek kız çocukları için hazırlanan her türlü şahsî eşya veya ev eşyası. Gelinin baba evinden kocasına giderken beraberinde götürdüğü elbise ve eşya takımları. Ana veya baba tarafından örf ve âdete göre evlenecek kız çocuklarına evin döşenmesi için menkul eşya. Çeyiz hemen hemen bütün ilkel kavimlerde Yunanlılarda ve Doğu ülkelerinde kocanın evlenecek genç kızın babasına ödediği bedeldir. Zamanla törede bazı değişiklikler olmuş kimi toplumlarda bedeli erkek değil de kadın daha doğrusu gelinin babası ödemeye başlamıştır. Çeyiz konusu toplumların sosyal ve ekonomik durumlarına göre çeşitli şekiller almıştır. Eski Türklerde çeyize "kalım" adı verilir. Kalım kız ailesine verilen ve miktarı ailelerin malî durumuna göre değişen muayyen miktar eşya veya muayyen miktar hayvandan ibarettir. Kalım zengin ailelerde yüz at veya iki yüz koyuna kadar çıkar. Asgarisi için bir sınır yoktur. İslâm'da da evlenecek kıza ana-baba veya koca tarafından çeyiz hazırlanması aile hukukunun gereklerindendir. İslâm'a göre çeyiz adı altında yapılan eşya kadının hakkı ve malıdır. Bu eşya ister kızın ana-babası tarafından isterse mehir karşılığı olarak koca tarafından yapılsın hüküm değişmez. Bu yüzden kocanın kadına ait çeyiz-eşyasından yararlanması hanımının iznine bağlıdır. Babanın büluğ çağına gelmemiş kızı için hazırladığı çeyiz eşyası teslim edilmemiş olsa bile kızın malı sayılır. Büluğ çağına girdikten sonra hazırlananlar ise kıza teslim edilmedikçe onun malı sayılmaz. Çeyiz hazırlamada israfa kaçmamalıdır. Âyet-... Devamı

İslam'da Aile Mahremiyetini Koruma Yolları?

2011-04-19 20:14:00

Avrupa'da yaşayan Müslümanlar, aile içi kuralsızlıkların sebep olduğu ahlaki sapmalardan şikâyet ederek, 'Müslüman'ın aile içinde uymaya mecbur olduğu mahremiyet kuralları yok mu, bizim neslimiz de onlar gibi sapmalara aday mı yoksa buralarda?' diye sormaktalar. Bu önemli konuda bilgiye ihtiyaç vardır anlaşılan. Kısa da olsa aile mahremiyetini korumaya ait kurallardan bir özet arz etmeliyim bu sorular karşısında. Gerçekten de İslam'dan önceki cehalet devrinde aile mahremiyetini koruyacak herhangi bir kural yoktu. İnsanlar herhangi bir eve izinsiz girebilir, tesettürsüz şekilde odasında yüz yüze gelmekte mahzur görmezlerdi. Müslümanlar geçmişten gelen bu kuralsızlıktan rahatsızlık duymaya başladılar, aile mahremiyetini koruyacak kurallar konulması ihtiyacını duydular. Hazreti Ömer'den (ra) gelen bir ihtiyaç ifadesi ise şöyle oldu: - Ya ResulAllah! Beni çağırması için gönderdiğiniz çocuk, izin istemeden evimin içine girip yattığım odama kadar geldi, beni yatağımda yorgansız gördü. Keşke Rabb'imiz bir yasak koysa da evimize, odamıza kimse izinsiz girmese, kimse kimseyi tesettürsüz bir halde görmese... İşte bu türlü isteklerin çoğaldığı sıralarda Nur Suresi'ndeki izin isteme ayetleri peş peşe geldi. Şu şekilde kurallar koyuyordu gelen ayetler: -Ey iman edenler! Birinin evine girmek istediğinizde önce dışarıdan izin isteyerek selam verin, izin verilirse içeriye girin; verilmezse geriye dönüp gidin, izin almadığınız eve girmeyin. Kendi evinizin içindeki hane halkı da, birbirinin odalarına geceleri izinsiz girmesinler. Gündüzleri de istirahat anlarında üzerlerinin açık olabileceği vakitlerde habersiz odaya dalmasınlar! Sizin için doğru ve hayırlı olan bu mah... Devamı

Aile Karneye Nasıl Tepki Vermeli?

2011-07-05 20:12:00

İlk dönemin karnelerini almaya birkaç gün kaldı. Öğrenciler ve çocuklarıyla ilgili aileler karnelerde hangi notların geleceğini az çok tahmin ediyor. İyi karne mutlu bir son değil mutlu bir başlangıç olmalı, öğrenci ve aile bu sevinçle yeni planlar yapmalıdır. Kötü karnenin karşılığı ise, "Başarısız, tembel" gibi sözler olmamalı, çocuk sürekli "ders çalış" baskısı altında tutulmamalıdır. Can ve Emre aynı sınıfta, karneleri zayıf iki öğrencidir. İkisi de karneleri ellerinde, üzgün bir halde evin yolunu tutarlar. Fakat tatilden dönüşleri farklı olur. Emre ümit ve neşe dolu, Can ise karamsar haldedir. Bu durum öğretmenin dikkatini çeker ve merak edip araştırır. Can eve vardığında, ailesi karneyi kabullenemez, "o kadar emek verdik, üzerimize düşeni yaptık, sen ne yaptın, karşılığı bu mu olmalıydı!" diyerek azarlar, sürekli "başarısız, tembel" diye hitap eder. Aklı başına gelsin diye bu tavrı tatil boyunca sürdürür, devamlı ders çalıştırılır. Fakat sonuç daha kötü olur. Emre'nin ailesi karneye bakar, "bir şeyler eksik galiba, yoksa sen bu zayıfları getirecek bir insan değilsin. Beraber düşünelim, eksikleri bulmaya çalışalım, ikinci dönem okula daha donanımlı gider, bu zayıfları kurtarırsın. Sana güveniyorum" der. Böylece Emre'nin üzerinden koca bir yük kalkar ve rahatlar, durumunu sakince düşünerek değerlendirir ve verimli bir tatil geçirir. İkinci dönem bambaşka ve başarılı bir Emre olur. Karne zayıfsa ne yapılmalı? 1. Sorunu kabullenelim: Sorunun varlığını kabul edenler, en zor ve çetrefilli sorunları çözer. Kabul etmeyenler, en kolay sorunlar karşısında perişan olur. Çünkü sorumluluk almak ve bedel ödeme... Devamı

İyimser Olmanın Yolları

2011-06-30 20:10:00

Bilimsel araştırmalar insan ilişkilerinde pozitif davranış sergileyenler kariyer basamaklarını daha hızlı tırmandığını gösteriyor İyimserlik, kişisel ve iş başarınızın gizli anahtarıdır İyimserler, heyecanlı bir yaşama ilişkin net bir vizyona sahiptirler; vizyonlarına ulaşmak için hedefleri üzerinde tutarlı bir biçimde çalışırlar ve kendi sorumluluklarını üstlenirler Buna karşılık kötümserlerin, harika bir yaşama ilişkin net bir vizyonları yoktur ve şikayet etmeye, suçlamaya ve yakınmaya bayılırlar Nasıl daha iyimser olabilirsiniz? Kendinizi anında mutlu, emin ve iyimser hissetmenize yardımcı olmak için öncelikle basit bir araştırma yapmak gerekiyor Çok sayıda araştırma şunu kanıtlıyor ki; iyimserler, sağlık, zenginlik ve kariyer başarısı gibi konularda kötümserlerden daha iyi performans gösteriyor Test uygulanıyor Pek çok şirket, adaylar arasında seçim yaparken, birtakım testler uygular Önce, yüksek başarılılar teste tabi tutulurlar Yüksek başarılılar, tipik olarak iyimserlik testinden yüksek derece alırken, az başarılılar, iyimserlikte orta ya da düşük derece elde ederler Bu tekrarlanan bulgu, iyimserlerin kötümserlere göre daha fazla kariyer başarısı sağladıklarını gösteriyor Parada daha şanslılar İlginç bir araştırmaya göre, kendi çabalarıyla milyoner olanlar, aynı derecede para kazanan ama milyoner statüsüne sahip olmayan kişilere oranla daha az endişe duyarlar İyimser olmak ile milyoner olmak arasındaki bağlantı nedir? İyimserler, kötümserlere göre, milyoner statüsü kazanma konusunda daha avantajlıdırlar Ayrıca, tutumlu olmak, akıllı yatırımlar yapmak ve finansal hayalleri gerçeğe dönüştürmek için kararlı bir çalışma sergilerler Buna karşılık kötümserler, açık ve değecek hedefler b... Devamı